Dagelijks geopend
vanaf 12.00 uur
Maandag gesloten

Geschiedenis

Herberg uit de 14e eeuw

Tot nu toe werd aangenomen dat het dorp Wassenaar in de 11de eeuw was ontstaan in het gebied rondom de dorpskerk. Incidenteel zijn al eerder wel oudere vondsten gedaan, maar nu is voor het eerst een nederzetting gevonden waaruit blijkt dat er al tijdens de 7de en 8de eeuw in het centrum van Wassenaar werd gewoond.

Op het terrein van het oude Regthuys (Plein nr. 17/18) zijn haardplaatsen, waterputten en paalgaten gevonden, die deel uitmaakten van een nederzetting uit de Merovingische/Karloginsche periode. Ook zijn er bewijzen gevonden dat in de perioden daarna nog steeds sprake is geweest van bewoning. Aanwijzingen hiervoor zijn omgeploegde akkers (10de -13de eeuw), de vondst van een Middeleeuwse beerput (14de /15de eeuw) en een kelder en funderingen uit de 16de - 17de eeuw. Ook zijn er diverse voorwerpen van aardewerk, metaal (speer) en andere restanten (kaak van een paard) gevonden.

In mei 2008 toonden archeoloog Marcel de Koning en Peter de Geus van de Stichting Historisch Centrum de bijzondere vondsten. "We weten nu veel meer van de nederzetting 'Wassenaar'. Zeer gedetailleerde gegevens van Wassenaar dat al bekend was in de 11de eeuw. "Het oudste archiefstuk dat rept over de kerk, is een testament van Ida van Santhorst uit 1310 en de oudste vondst betreft een laat prehistorisch graf uit de bronstijd," voegt Peter toe. Wassenaar is veel ouder bleek uit het vooronderzoek en de verwachtingen waren hoog gespannen. De grond bleek op verschillende locaties nog niet te zijn verstoord. Op een droge en hoge plek, een oude strandwal, in de Rijndelta, zijn ze op resten van oude paalsporen gestuit, mogelijk van een oude boerderij, een nederzetting uit de 7e eeuw. Uit de leeflagen is op te maken dat hier continue is gewoond. De proefboringen en de scherven die werden aangetroffen bevestigden dat. Onder de funderingen van het oude Regthuis zijn sporen aangetroffen van een mogelijke herberg uit de 14de eeuw. Naast de vondst van een waterkelder trof men ook een stortbak aan met beerput. "Hier hebben we menselijke uitwerpselen en botjes gevonden die verder worden onderzocht om een beeld te krijgen van wat men toen at. De aanwezigheid van een stenen beerput is heel uniek, evenals de aardewerk pispot en verschillende drinkbekers. "De pispot is een pronkstuk," meent Marcel. "Want die is nog helemaal gaaf." De verkleuringen van de grond, zoals die van de akkerlaag en een greppel leveren een hoeveelheid aan feiten op. "Hier hebben de we de meeste bijzondere zaken aangetroffen, zoals aardewerkscherven en aardewerk dat geïmporteerd werd uit het naburig gelegen Rheinland. Bijzonder zijn de koperen munten, scherven van een waterkruik afkomstig van een lokale potterbakkerij. Ook de vondst van een spinsteentje en een molensteen duidt op aanwezige ambachten. Verder trof de groep botjes aan van een koe en metaalslakken afkomstig van een lokale smederij. "De 13de eeuw kende hier dus verschillende ambachten." De Commissie Welstand en Cultuur Erfgoed is in haar nopjes met de jongste vondsten. "Van de historische puzzel naar het oude Wassenaar, ook wel de duistere middeleeuwen genoemd, weten we nu wat meer."

Tot april 2010 Martin en Patricia van der Ham (Restaurant het Prentenkabinet te Leiden) hun droom uitkwam om in Wassenaar een Restaurant/Brasserie met een Wijnbar te maken.

Martin en Patricia van der Ham en medewerkers.